Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Szczegóły

Tytuł: Polityka gospodarcza wobec współczesnych wyzwań

Redakcja naukowa: Mateusz Kaleta, Maria Laska, Dorota Żuchowska

Miejsce: Toruń

Rok: 2022

eISBN: 978-83-89124-76-0

Ilość stron: 405

Opis publikacji​

To już czwarta monografia, przygotowana przez wykładowców i absolwentów studiów podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość realizowanych przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, którą oddajemy do rąk Czytelników.

W 2019 roku, kiedy podjęliśmy naukową refleksję nad aktualnymi wówczas wyzwaniami polityki gospodarczej, znajdowaliśmy się – jako Polska, Europa i świat – w jakże odmiennej sytuacji gospodarczej i politycznej. Warto przypomnieć kilka ówczesnych podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla Polski. W 2019 roku wskaźnik inflacji rocznej w ujęciu r/r wyniósł 2,3%, wzrost gospodarczy ukształtował się na poziomie 4,5%, na koniec tego roku stopa referencyjna pozostała na niezmienionym poziomie 1,5%, a stopa rejestrowanego bezrobocia wyniosła 5,2% – czyli była najniższa od początku transformacji systemowej.

Uwarunkowania polityki gospodarczej diametralnie zmieniały się w kolejnych latach, naznaczonych dużą niestabilnością, związaną ze światową epidemią COVID-19, trwającym kryzysem pandemicznym, a wreszcie konsekwencjami ekonomicznymi wojny toczącej się na Ukrainie oraz – niespotykanych na taką skalę od dziesięcioleci – szoków podażowych. Jednak niezmiennie aktualne pozostają słowa profesora Feliksa Grądalskiego, który podkreślał, że niewątpliwie najpoważniejszym wyzwaniem na dziś i jutro dla każdego rządu jest utrzymanie stabilnego rozwoju w warunkach bezpieczeństwa i spokoju.

Autorzy niniejszego tomu nie tylko z perspektywy Polski, ale także Unii Europejskiej oraz wybranych do analizy krajów świata, podejmują naukową refleksję nad problemami, z jakimi w obecnej, trudnej sytuacji gospodarki światowej borykają się decydenci prowadzący politykę gospodarczą. Prezentują oni Czytelnikom analizy i oceny funkcjonowania rynków finansowych oraz przybliżają istotne wyzwania dotyczące polityki energetycznej, cyberbezpieczeństwa, postępu technologicznego i konkurencji na tym polu między światowymi mocarstwami.

Publikacja do pobrania w formie ebook​