Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Czasopisma

Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie

Półrocznik naukowy pt. „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” jest wydawany od 2014 r. przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademię Nauk Stosowanych (wcześniej: Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu). W ciągu blisko ośmiu lat działalności czasopisma udało się doprowadzić do wzrostu jakości wydawanych artykułów, rozbudowania procesu recenzji oraz poszerzenia grupy recenzentów, współpracujących z redakcją. Nastąpił również proces umiędzynarodowienia czasopisma. Na jego łamach swoje artykuły zamieszczali uczeni reprezentujący wiele ośrodków naukowych z Polski jak i zza granicy, także spoza Europy. Przez te lata łamy czasopisma stały się platformą wymiany poglądów. Umiędzynarodowienie czasopisma w dużym stopniu wynika z charakteru uczelni będącej jego wydawcą, która może poszczycić się jednym z najlepszych wskaźników umiędzynarodowienia spośród prywatnych szkół wyższych w Polsce. Nacisk, jaki władze Akademii kładą na umiędzynarodowienie wyników badań prowadzonych na uczelni (np. jako efekty organizowanych międzynarodowych kongresów) ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w treści pojawiających się artykułów, ale również wśród grona recenzentów, a także redakcji czasopisma. Część osób odpowiedzialnych za wydawanie periodyku „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” to naukowcy spoza Polski.