Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

O wydawnictwie

Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych (do 2019 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) jest obecne na rynku wydawniczym od 2002 r. Specjalizuje się w wydawaniu literatury naukowej dotyczącej mediów, polityki, ekonomii, bezpieczeństwa a także filozofii i historii. Ponadto należy podkreślić multidyscyplinarny charakter wielu dotychczas wydanych tytułów. Przez kilkanaście lat działalności naukowej udało się opublikować kilkadziesiąt pozycji książkowych, materiałów źródłowych, opracowań popularnonaukowych, a od 2014 r. także wysoko punktowane uczelniane czasopismo naukowe „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, ukazujące się dwa razy w roku, które dotychczas było wielokrotnie cytowane w różnych bazach indeksowań czasopism akademickich.

Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu zbiorów pokonferencyjnych, które są efektem spotkań odbywających się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Toruńska uczelnia ma w swojej tradycji cykliczne konferencje, które skupiają naukowców z różnych zakątków świata. Pojawiające się na konferencjach wystąpienia są następnie publikowane przez Wydawnictwo w formie prac zbiorowych. Warto zaznaczyć, że nadesłane teksty przechodzą weryfikację, zaś każdy z tomów posiada swoich recenzentów, będących autorytetami naukowymi w swoich dziedzinach.

Zapraszamy do współpracy!

Wydawcom naukowym proponujemy specjalną ofertę współpracy w zakresie przyjmowania zleceń redakcji i druku, a także kooperacji wydawniczej. Zapraszamy również Autorów prac naukowych do przesyłania swoich tekstów lub ich fragmentów w formacie PDF. Oferujemy najwyższą jakość w konkurencyjnej cenie!

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej znalazło się w gronie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I – 80 pkt.