Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Zasady etyczne

Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jak też Redakcja czasopisma Fides Ratio et Patria – Studia Toruńskie dbając o etyczne standardy na każdym etapie wydawniczym, dokłada wszelkich starań by wdrażać dobre praktyki wydawnicze proponowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics) – COPE.

Wydawnictwo AKSiM wymaga od autorów przestrzegania zasad dobrych praktyk wydawniczych; unikania plagiatów, autoplagiatów, precyzyjnego określenia autorstwa, a szczególnie współautorstwa (określenia procentowego wkładu pracy autorów), zgodności z zasadami stosowanymi w danej dyscyplinie, do której osiągnięć badawczych nawiązuje publikacja. Autorzy winni są zadeklarować pisemnie, że ich prace są wytworami oryginalnymi co zostanie zweryfikowane przez stosowany w Polsce Jednolity System Antyplagiatowy.

Wszelkie nieprawidłowości związane z łamaniem zasad dobrych praktyk wydawniczych, będą badane, zaś w przypadku udowodnienia nieuczciwości autora, zostaną podjęte kroki według wytycznych COPE, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.). Wszystkie tego typu przypadki będą dokumentowane i archiwizowane.