Wydawnictwo

o mediach, polityce, filozofii i historii

Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie

Tematy nadchodzących numerów

18/2023 – „Dziennikarstwo i media w obliczu wojny”
19/2023 – „Innowacyjna medycyna w służbie zdrowia”