Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Kontakt

Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
ul. św. Józefa 23/35
87-100 Toruń
adres e-mail: wydawnictwo@aksim.edu.pl

Dyrektor Wydawnictwa
dr Jan Wiśniewski

Sekretarz Wydawnictwa
Julia Buchholz, tel. 56 6107134
adres e-mail: julia.buchholz@aksim.edu.pl