Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Szczegóły

Tytuł: Transhumanizm. Retiarius contra Secutor. Tom 2. Nauka i technologia.

Autor: Grzegorz Osiński

Miejsce: Toruń

Rok: 2021

ISBN 978-83-89124-63-0

Ilość stron: 403

Opis publikacji

„Człowiek, odurzony wspaniałością cudownych zdobyczy nieustannego rozwoju naukowo-technicznego, a przede wszystkim zafascynowany najdawniejszą, ale wciąż nową pokusą zrównania się z Bogiem (por. Rdz 3, 5) poprzez używanie wolności bez granic, podcina istniejące w jego sercu korzenie religijności: zapomina o Bogu, utrzymuje, że nie ma On dla jego życia żadnego znaczenia, odrzuca Go, czyniąc przedmiotem swego uwielbienia najróżniejsze »bożki«” Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”,

Rzym 1988

Oddaję do rąk czytelników drugi tom książki dotyczącej transhumanizmu, w której podejmuje próbę odszukania przyczyn, które spowodowały powstanie koncepcji ulepszania człowieka, prowadzące wprost do teoretycznego stanu osobliwości singularity, kiedy to osiągniemy technologiczną możliwość transferu ludzkiego umysłu do maszyny. Tom pierwszy dotyczył zagadnień związanych z fenomenem ludzkiego umysłu i opisywał, dotyczące go podstawowe pojęcia i hipotezy. Aby zrozumieć w jaki sposób pojęcie człowieka zostało zredukowane jedynie do biologiczno-neurodynamicznej formy, którą można dowolnie zmieniać kierując się jedynie chęcią osiągnięcia praktycznych celów, w niniejszej książce spróbuję prześledzić rozwój nauki, również w ujęciu historycznym.

Książka dostępna dla klientów indywidualnych w cenie 42 zł.

Nakład wyczerpany. Dodruk w terminie po 10.09.2022 r.