Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Szczegóły

Tytuł: Prześladowania i konflikty religijne oraz etniczne w XX-XXI wieku

Redakcja naukowa: Jan Wiśniewski

Miejsce: Toruń

Rok: 2022

ISBN: 978-83-89124-70-8

Ilość stron: 240

Opis publikacji

Konflikty czy też napięcia społeczne często były i są powodowane chęcią podporządkowania wyznawców innej religii, wyparcia ich z określonego terytorium, podporządkowania i nawrócenia ich lub nawet wyniszczenia. Wojny religijne toczone są często z powodu fanatyzmu lub wyrachowania przywódców państwowych czy też religijnych, którzy posługiwali i posługują się religią jako narzędziem do manipulacji społeczeństwem, do zdobycia lub utrzymania władzy i osiągania innych celów (politycznych, ekonomicznych, społecznych). Swoje działania i poglądy (niejednokrotnie rasistowskie i nacjonalistyczne) motywują ideą oczyszczenia świata ze zła, gdzie często „złem” określa się inne religie i ideologie. Wojny religijne występują w różnych okresach historii świata i charakteryzują się m.in. długotrwałością i masowością prześladowań. W XX w. doszło do pierwszego ludobójstwa, a jego ofiarami byli chrześcijańscy Ormianie zamieszkujący ówczesne Imperium Osmańskie. W tym przypadku narodowość wraz z wyznawaną wiarą były głównym motywem eksterminacji. Sytuacja powtórzyła się również niemal na tym samym obszarze w XXI w.; tym razem ofiarami byli jezydzi i chrześcijanie, prześladowani i mordowani przez członków tzw. Państwa Islamskiego Iraku i Syrii (ISIS)…