Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Szczegóły:

Tytuł: Nowe Media 2 Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność

Redakcja: Krystian Chołaszczyński, Karolina Dziewulska-Siwek, Mateusz Kaleta

Miejsce: Toruń

Rok: 2023

ISBN: 978-83-89124-82-1

Ilość stron: 213

Opis publikacji

Kreatywność, innowacyjność i nowoczesność to słowa, które dominują obecnie. Słowa, bez których trudno byłoby określić internetową epokę. Słowa, które określają nowe nowe media. To w nich każdy czytelnik staje się twórcą. Tworzy własne treści i udostępnia je w sieci. Nie byłoby to możliwe bez mobilnego dostępu do internetu i technologicznego postępu. Kreatywne spojrzenie na zagadnienie nowych nowych mediów, które prowadzi do innowacyjnych pomysłów, a te do wdrażania nowoczesnych rozwiązań to główny cel, która towarzyszył autorom przy pracy nad publikacją. Książka składa się z jedenastu rozdziałów. Ich autorami są badacze reprezentujący ośrodki naukowe w Polsce jak i Albanii, Hiszpanii i na Filipinach. Toteż artykuły są napisane w języku polskim i angielskim.

(ze Wstępu)