Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Szczegóły

Tytuł: Misja naziemnych telewizji katolickich po 1989 roku na przykładzie Tv Trwam. Studium teologiczno-medialne

Autor: o. Dariusz Drążek CSsR

Miejsce: Toruń

Rok: 2022

ISBN: 978-83-89124-74-6

Ilość stron: 444

Opis publikacji

Jednym z przedmiotów badawczych aktualnej teologii środków społecznego przekazu jest analiza działalności katolickich instytucji medialnych, w tym więc także katolickich stacji telewizyjnych. Celem niniejszej monografii było zbadanie misji, którą naziemne katolickie stacje telewizyjne pełnią w Polsce po 1989 r. w relacjach społeczno-politycznych w perspektywie wymagań wynikających z nauki Kościoła. Do osiągnięcia założonego celu pomogły odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Czy naziemne katolickie stacje telewizyjne w Polsce są ważnym elementem rynku i jak się na nim odnajdują? Czy mają realny wpływ na postawy społeczne, co jest gwarantem realizacji misji? Czy są inspiratorem przemian społecznych, czy też podążają za innymi? Na ile stacje określane jako katolickie wypełniają założenia katolickiej nauki społecznej i doktryny medialnej Kościoła? Wynikiem analiz naukowych miało być zweryfikowanie głównej tezy, iż naziemne katolickie stacje telewizyjne powinny być ważnymi nośnikami apostolskiej, ewangelizacyjnej misji Kościoła, obejmującej doczesny i wieczny pożytek człowieka. Są zatem niezbędnym elementem systemu medialnego Polski i wypełniają założenia katolickiej nauki społecznej, gdy angażują się w sprawy społeczne. Egzemplifikacją jedynej stacji, która ma, choć nieformalnie, charakter katolicki, a równocześnie jest dostępna w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce po 1989 r. jest Telewizja TRWAM, przykład której posłużył do weryfikacji przedstawionej tezy badawczej. Monografia rzeczowo analizuje wieloaspektowy spór nadawcy w kontekście konwersji cyfrowej.