Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Szczegóły:

Tytuł: Katolicy i wychowanie. Współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki

Redakcja naukowa: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Krystian Chołaszczyński

Miejsce: Toruń

Rok: 2022

ISBN: 978-83-89124-73-9

Ilość stron: 320

Opis publikacji

Drodzy Czytelnicy! Do Waszych rąk oddajemy monografię „Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki” przygotowaną przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademię Nauk Stosowanych. Składamy ją Bogu w podzięce za Wielkiego Przyjaciela naszej uczelni, Wielkiego Syna polskiej ziemi i pokornego Sługę świętego Kościoła powszechnego – ks. kard. Zenona Grocholewskiego. Niech pamięć o jego życiu i gorliwej służbie na rzecz ewangelizacji na polu edukacji będzie dla potomnych nieustanną inspiracją do odwagi w poszukiwaniu i dzieleniu się tą jedyną prawdą, która ma moc wyzwolić i zbawić każdego człowieka.

Ksiądz kard. Zenon Grocholewski był człowiekiem dialogu i wielkiej otwartości, dlatego jako odpowiedzialny za wychowanie w całym Kościele z woli dwóch papieży – Jana Pawła II i Benedykta XVI – zachęcał niestrudzenie ludzi nauki i kultury do pogłębionej refleksji nad poszukiwaniem prawdy. Nie omieszkał zwracać się również z tą zachętą do przedstawicieli innych religii czy do niewierzących. Był przekonany, że w tej misji poszukiwania i odkrywania prawdy, dobra i piękna – fundamentów prawdziwego humanizmu – mają wielką rolę do spełnienia właśnie uniwersytety katolickie. Trzeba stwierdzić, że wobec niepokojących współczesnych zmian cywilizacyjnych także w obrębie środowisk uniwersyteckich cały bogaty dorobek naukowy może inspirować i dodawać odwagi w wypełnieniu tej misji, jaka stoi przed katolikami zaangażowanymi w świecie akademickim, a szczególnie w katolickich uczelniach.

 

(z Wprowadzenia, o. dr Zdzisław Klafka, prof. AKSiM) 

 

Książka dostępna w cenie 36 zł. Zamówienia można składać drogą telefoniczną: 56 610 71 34 lub na adres: wydawnictwo@aksim.edu.pl