Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Szczegóły

Tytuł: Cywilizacja miłości. Rodzina pełna miłości

Autor: Katarzyna Dorosz

Miejsce: Toruń

Rok: 2022

ISBN: 978-83-89124-685

Ilość stron: 136

Opis publikacji

Katarzyna Dorosz – wykładowca, badacz długowieczności i kondycji mózgu, dziennikarz, politolog. Jest światowej sławy ekspertem dla osób starszych i dojrzałych, który prowadzi również badania nad długowiecznością. Od lat odmienia życie setek ludzi, zaraża ich pozytywną energią i motywuje do podjęcia pierwszego kroku w kierunku zdrowia i szczęścia. Podczas wykładów używa metod kinezjologii edukacyjnej oraz inteligencji emocjonalnej. Od wielu lat studiuje dzieła Jana Pawła II. Książkę dedykuje Rodzinom, Kobietom, Mężczyznom, Dzieciom, Seniorom, aby światło nauczania Kościoła kształtowało serca, umysły i charaktery.

„Publikacja Cywilizacja miłości. Rodzina pełna miłości, autorstwa Pani Katarzyny Dorosz, stanowi swoiste kompendium wypowiedzi Jana Pawła II z zakresu filozofii i teologii człowieka, małżeństwa i rodziny. (…) Pani Katarzyna Dorosz, przeprowadzając bogatą kwerendę, pozwala Czytelnikowi w jednym opracowaniu zapoznać się z  nauczaniem Papieża Polaka na określony, interesujący go temat. Czyni to przy tym tak subtelnie i delikatnie, że nie poddaje głębszej analizie i własnej ocenie poszczególnych fragmentów nauczania Jana Pawła II, pozostawiając to osobistej refleksji i ocenie każdego, kto sam odważy się i zechce sięgnąć po lekturę tego, co nie tylko warto ocalić od zapomnienia, ale także uznać za prawdę i uczynić podstawą do nauczania i realizacji w życiu. Niniejsza publikacja niech stanowi zatem przyczynek do powrotu do piękna myśli i bogactwa nauczania św. Jana Pawła II oraz podjęcia własnych, dogłębnych badań nad poszczególnymi zagadnieniami, wykraczającymi również poza tematykę tej książki, aby znaleźć odpowiedź na ważne intrygujące współczesnego człowieka pytania”.

– ks. dr Adam M. Filipowicz

 

Książka dostępna w cenie 30 zł. Zamówienia można składać drogą telefoniczną: 56 610 71 34
lub na adres: wydawnictwo@aksim.edu.pl