Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

Szczegóły

Tytuł: AFRYKA Nowy paradygmat współczesnej polityki międzynarodowe

Autor: Krystian Chołaszczyński

Miejsce: Toruń

Rok: 2022

ISBN: 9788389-124647

Ilość stron: 188

Opis publikacji

W kontekście rosnącej roli Afryki, w różnego rodzaju wielostronnych rozmowach, rzuca się w oczy fakt, że obszar ten traktowany bywa niczym „główne danie” na stole dyplomatycznym. O afrykańskich szansach i problemach się „mówi”, zaś rzadko zaprasza afrykańskich liderów do rozmów. W ten sposób dochodzimy do nowego wzorca widzenia świata, w którym Afryka zajmuje poczesne miejsce. W dostępnej literaturze przedmiotu wskazuje się na zmianę paradygmatu współczesnej polityki międzynarodowej. Jak zauważyła Bożena Nadolna: „Paradygmat stanowiący pewną matrycę dyscyplinarną określającą zinternalizowane przekonania danej wspólnoty naukowej jest podstawą do weryfikacji rozstrzygnięć teoretycznych oraz formułowania nowych teorii w danej dziedzinie wiedzy”. Dodać to tego można, że w naukach politycznych, pewnikiem jest, iż ludna Afryka to nowy kierunek zainteresowań światowych decydentów oraz że w najbliższym czasie będzie rosła rywalizacja o dominację na tymże obszarze.