Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

NowościPublikacje

Katolicy a wolność religijna. Szanse i zagrożenia – Krystian Chołaszczyński, Zdzisław Klafka, Jan Wiśniewski

Szczegóły:

Tytuł: Katolicy a wolność religijna. Szanse i zagrożenia

Redakcja: Krystian Chołaszczyński, Zdzisław Klafka, Jan Wiśniewski

Miejsce: Toruń

Rok: 2023

eISBN: 978-83-89124-85-2

Ilość stron: 287

Opis publikacji

Wolność sumienia i wyznania – zapisana w bardzo wielu współczesnych konstytucjach państw na całym świecie – stanowi jedną z podstaw demokratycznych ustrojów. Wspierają ją także przez liczne akty prawa międzynarodowego szczególnie w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych czy w systemach prawa europejskiego – zarówno Rady Europy, jak i Unii Europejskiej. Wolność religijna jako podmiotowe prawo człowieka występuje w tak znaczących dokumentach, jak: Powszechna deklaracja praw człowieka ONZ, Akt KBWE w Helsinkach, Deklaracja o wolności religijnej Światowej Rady Kościołów w Amsterdamie, a w ostatecznej wersji – w New Delhi. Jednak pomimo wspomnianego teoretycznego zabezpieczenia prawnego rzeczywistość współczesnego życia społecznego i politycznego nakazuje stawiać pytania, czy współcześnie wolność religijna jest respektowana w cywilizowanym świecie. Czy tradycyjnie rozumiana wolność sumienia i wyznania może być odnoszona również do poglądów areligijnych i antyreligijnych? Jakie zagrożenia dla wolności religijnej generują postulaty nowych praw i wolności lansowanych między innymi przez różnego rodzaju instytucje o zasięgu międzynarodowym, jak organizacje pozarządowe często o zabarwieniu ideologicznym? Czy istniejące regulacje prawne, krajowe i międzynarodowe rzeczywiście pozwalają w sposób satysfakcjonujący żyć autentyczną wolnością religijną? Dlaczego dzisiaj wśród osób dotkniętych prześladowaniem związanym z naruszaniem wolności religijnej to chrześcijanie stanowią bezwzględnie najliczniejszą grupę? Z raportu pt. „Prześladowani i zapomniani?”, wydanego przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP), wynika, że w roku 2022 liczba krajów, gdzie chrześcijanie byli nękani i prześladowani za wiarę, wzrosła do 1531. W tym kontekście czymś przerażającym wydaje się fakt milczenia rządów i elit światowych z wieloma organizacjami międzynarodowymi na czele, dla których ważniejszą sprawą od prześladowanych i mordowanych chrześcijan jest choćby walka o tzw. obronę praw zwierząt czy zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska (tematy ważne, ale nie przed człowiekiem!). Często niehumanitarna też polityka kontroli demograficznej jako priorytet stawia troskę o tzw. zdrowie reprodukcyjne, mającą rzekomo pomóc w zwalczaniu biedy w krajach Trzeciego Świata. Niestety działania te zajmują wręcz centralne miejsce w programach rozwojowych ONZ i Unii Europejskiej.

(z Wstępu)