Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

NowościPublikacje

Biznes i zarządzanie. Materiały dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych – Mateusz Kaleta, Maria Laska, Dorota Żuchowska

Szczegóły:

Tytuł: Biznes i zarządzanie. Materiały dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony

Redakcja: Mateusz Kaleta, Maria Laska, Dorota Żuchowska

Miejsce: Toruń

Rok: 2024

eISBN: 978-83-89124-90-6

Ilość stron: 276

 

Opis publikacji

Procesy globalizacji oraz występowanie zjawisk destabilizujących współczesną gospodarkę (takich jak inflacja, bezrobocie, kryzysy gospodarcze), a także postępujący rozwój nowoczesnych technologii, wymagają od świadomych uczestników życia gospodarczego ugruntowanej wiedzy ekonomicznej oraz kompetencji przedsiębiorczych i komunikacyjnych. Publikacja, którą przygotowaliśmy jako jeden z efektów – obok przygotowania wysokokwalifikowanej kadry do nauczania przedmiotu Biznes i zarządzanie oraz dziennikarzy ekonomicznych – projektu realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, zawiera materiały dla uczniów szkół średnich i nauczycieli przedmiotu Biznes i zarządzanie. Książka przygotowana została zgodnie z kolejnością zagadnień z podstawy programowej z zakresu rozszerzonego. W części pierwszej skoncentrowano się na człowieku jako istocie przedsiębiorczej oraz jego działalności. Zdefiniowano w niej, czym jest przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, a także omówiono kluczowe kompetencje przyszłości. Dużo miejsca w tej części poświęcono zagadnieniu umiejętności, które powinien w sobie kształtować człowiek przedsiębiorczy: od komunikacji (jako jednej z kluczowych kompetencji), poprzez negocjacje i umiejętność podejmowania decyzji, a na pracy zespołowej kończąc. Część druga poświęcony jest zarządzaniu projektami oraz budowaniu i funkcjonowaniu zespołu projektowego. Czytelnik może się z niej dowiedzieć się, od czego właściwie zacząć, kiedy chce stworzyć swój pierwszy projekt i pokierować go w taki sposób, aby osiągnąć założone cele. Główne problemy gospodarki rynkowej zostały opisane w części trzeciej, z uwzględnieniem zalet i słabości tego systemu gospodarczego, podmiotów gospodarki rynkowej i zależności między nimi, praw konsumenta oraz najważniejszych wskaźników charakteryzujących gospodarkę. Szczególny nacisk w publikacji został położony na treści dotyczące kompetencji komunikacyjnych i przedsiębiorczych, które pozwalają  na kształcenie postaw potrzebnych nie tylko w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, a także w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.

Czytelnik wyposażony jest ponadto w narzędzia pomocne przy dokonywaniu codziennych wyborów ekonomicznych oraz uświadamia sobie – poprzez zapoznanie się z koncepcją patriotyzmu gospodarczego – rolę tych wyborów dla rozwoju przedsiębiorstw krajowych i gospodarki narodowej.

Zakładane cele przedmiotu Biznes i zarządzanie wymagają wykorzystania nowoczesnych metod i środków dydaktycznych, m.in. pracy grupowej, realizacji projektów w zespole projektowym. W książce zamieszczone zostały propozycje scenariuszy zajęć i zadań przygotowane przez nauczycieli – słuchaczy studiów podyplomowych Biznes i zarządzanie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, które mogą okazać się pomocne przy nauczaniu tego przedmiotu.