Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

o mediach, polityce, filozofii i historii

NowościPublikacje

Bezpieczeństwo kulturowe w kontekście współczesnych zagrożeń wynikających z prześladowań religijnych w wybranych krajach świata – Krystian Chołaszczyński, Jan Wiśniewski

Szczegóły:

Tytuł: Bezpieczeństwo kulturowe w kontekście współczesnych zagrożeń wynikających z prześladowań religijnych w wybranych krajach świata

Autor: Krystian Chołaszczyński, Jan Wiśniewski

Miejsce: Toruń

Rok: 2023

eISBN: 978-83-89124-81-4

Ilość stron: 424

Opis publikacji

Celem niniejszej publikacji było przedstawienie prześladowań religijnych i związanych z nimi walk o zachowanie podstawowych praw człowieka, dziedzictwa kulturowego i różnorodności narodowościowo-etnicznej, jako jednego z elementów wpływających na bezpieczeństwo kulturowe. Autorzy tekstów w porządku chronologicznym przedstawili zagadnienia prześladowań, a także migracji w kontekście bezpieczeństwa kulturowego, jako zjawiska mocno narastającego jako elementu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa na poziomie regionalnym oraz globalnym.

(ze Wstępu)